Van der Valk Hotel Veenendaal, Veenendaal
Dinsdag 17 april 2018

De aanpak van mensenhandel

mensenhandel

Sprekers

.
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
Adviseur Mensenhandel / mensensmokkel
Politie
Senior beleidsmedewerker
Centrum Kinderhandel en Mensenhandel
Hoogleraar straf(proces)recht
Universiteit Leiden
Landelijk Officier van Justitie mensenhandel/Mensensmokkel Flexibele liaison magistraat mensensmokkel
Landelijk Parket
Adviseur
Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV)
Universitair Hoofddocent Criminologie
Universiteit Leiden
Officier van Justitie
Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Oost-Nederland, Team Ondermijning
Manager
CoMensha
Adviseur
Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV)
Programmamanager Arbeidsuitbuiting
Inspectie SZW
.
Centrum Kinderhandel en Mensenhandel