Van der Valk Hotel Veenendaal, Veenendaal
Dinsdag 17 april 2018

De aanpak van mensenhandel

mensenhandel

Home

Preventie, signalering, opsporing en vervolging

Aanpak mensenhandel als prioriteit
Mensenhandel staat bij politie, OM en bij veel gemeenten hoog op de agenda. Het is een ernstige vorm van ondermijnende criminaliteit die veel maatschappelijke onrust veroorzaakt. Het aantal mensen- waaronder ook kinderen- die in een kwetsbare positie zit en potentieel vatbaar is voor uitbuiting, neemt toe. Daarbij worden criminele organisaties steeds professioneler. Het is zaak om de komende jaren verder te werken aan een aanpak die het verschijnsel mensenhandel effectief terugdringt.

Samenwerking: het vergroten van slagkracht
Een integrale aanpak waarbij politie, OM, gemeenten en RIEC’s samenwerken, staat hierbij centraal. Uitgangspunt is dat door een mix van bestuurlijke preventie en strafrechtelijke repressie, barrières worden opgeworpen. Het bouwen van maatschappelijke coalities – onder andere met zorgpartners – en betrokkenheid van burgers spelen daarnaast een belangrijke rol. Herkenning van en hulp aan slachtoffers is essentieel in een gecoördineerde gezamenlijke aanpak.

Opsporing en vervolging: belemmeringen en (nieuwe) mogelijkheden
De aanpak van mensenhandel vraagt om specifieke keuzes in het opsporingsonderzoek. Welke (politie)dienst gaat het onderzoek uitvoeren? Met welke partners werkt men samen? Welke informatie kan worden gedeeld? Welke factoren kunnen het opsporingsonderzoek belemmeren of bevorderen? 

Strafbaarstelling: omzetten van signalen in sterk bewijs
De delictsomschrijving van mensenhandel is complex: het betreft zowel seksuele als andere vormen van uitbuiting. De jurisprudentie is vrij onoverzichtelijk. Rechters stellen soms wisselende eisen aan het bewijs. Dit maakt de bewijsvoering in deze zaken niet eenvoudig.

Opzet en doel van het congres
Dit congres wil handvatten bieden om de vroegsignalering, preventie, opsporing en vervolging van mensenhandel verder te verbeteren.
In het ochtendprogramma gaan de sprekers in op de laatste stand van zaken en resultaten. Nieuwe ontwikkelingen in beleid en aanpak worden tegen het licht gehouden. Instrumenten, methoden en oplossingsrichtingen besproken. Met aandacht voor nieuwe wetgeving en relevante jurisprudentie.
In het middagprogramma vindt verdieping plaats op specifieke thema’s. U ontvangt informatie, kunt uw vragen stellen en discussiëren met de sprekers, collega’s en ketenpartners in de aanpak van mensenhandel. Leren van cases en van elkaar staat hier centraal.

Studiecentrum Kerckebosch in samenwerking met Universiteit Leiden

Met onder andere

.
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
Hoogleraar straf(proces)recht
Universiteit Leiden
Universitair Hoofddocent Criminologie
Universiteit Leiden